یکی دیگر از خدمات این دفتر فنی و مهندسی ساخت و تولید نرم افزار های تحت شبکه به صورت نامحدود میباشد نمونه کارهایی از این دفتر فنی و مهندسی در ذیل آورده شده است :

نرم افزار تحت وب شرکت پایا پلاستیک پلیمر :

نرم افزار شرکت پارس میل لنگ :

نرم افزار حسابداری پرتو 3d :

نرم افزار مدیریت باشگاه بدنسازی :