تماس با ما

به منظور ساخت مدل های شما ابتدا باید فایلهایتان را به فایل با پسوندهای STL یا OBJ تبدیل نموده و سپس فایل را از طریق در قسمت ارسال فایل آپلود نمایید.نقشه دفتر فنی مهندسی