Creality3D-CR-2020-Bon-Plan-Promo-Les-Players-Du-Dimanche-810x400

پرینتر سه بعدی چیست ؟

چاپگرهای سه بعدی وسیله هایی هستند که با استفاده از آنها می توانید از عکسهایی که در کامپیوتر خود دارید نمونه سه بعدی واقعی بسازید. تکنولوژی استفاده شده در پرینترهای سه بعدی جدید این امکان را به استفاده کنندگان می دهد که از ماده های کامپوزیتی در طراحی های خود برای چاپ بصورت سه بعدی استفاده کنند. پرینتر سه بعدی می تواند طرح های کامپیوتری شما را به صورت یک نمونه واقعی با دقت بسیار بالا پرینت کند. پرینترهای سه بعدی فناوری است که با سرعت زیاد در حال پیشرفت است و می تواند طرح های کامپیوتری را بصورت اشیا سه بعدی چاپ کند. امروزه چاپ سه بعدی نه تنها به عنوان یک سرگرمی در میان کاربران عادی مورد توجه قرار گرفته، بلکه مشاغلی همچون پزشکی و مدل سازی صنعتی هم به آن روی خوش نشان داده اند. به نظر می رسد در آینده بیشترین کاربران پرینترهای سه بعدی از جهان سوم باشند، زیرا کمیابی برخی منابع و ابزارها، جا را برای تولید انها با چنین پرینترهایی باز می کند. رپرپ اولین دستگاه های چاپ سه بعدی خانگی را ارائه داده است. در چاپگرهای سه بعدی خانگی، برای تولید محصولات از ذوب پلاستیک بهره می برند. چاپگرهای سه بعدی صنعتی با قابلیت پرینت با استفاده از فلزات، رزین های مایع، خمیر سرامیک و حتی مواد خوراکی ساخته شده اندhero-house

فرصتی برای فردایی بهتر

گسترش پرینترهای سه بعدی در بحث صنعت به عنوان یک پیش نیاز تولید و تسریع کننده طراحی محصول فرصتی است که میتوان با استفاده از پتانسیل موجود در این فرآیند ، آن را به یک کسب و کار خدمات نمونه سازی سریع تبدیل نمود . هزینه اولیه پایین جهت تجهیز یک کارگاه خدمات پرینت سه بعدی میتواند نقطه قوت این کسب و کار باشد. مشتریان این خدمات شامل طیف وسیعی است که میتوان براساس نیاز صنعت به اختصار اشاره کرد. تولید کنندگان محصول - معماران - مجسمه سازان - طراحان صنعتی - طراحان - سازندگان زیورآلات - طلا سازان - ماکت سازان و ... گروههایی هستند که از خدمات نمونه سازی سریع و چاپ سه بعدی میتوانند استفاده کنند. میتوانید با بررسی طرح توجیهی اولیه ارائه شده در این بخش با توضیحات ارائه شده برای این طرح مانند پیش نیاز های راه اندازی کسب و کار، نحوه تبلیغات و بازاریابی، پیش بینی درآمد ها، تخمین هزینه ها و امکاناتی که شرکت برنا برای این کار نظر گرفته است آشنا شوید.

hero-house

فرصتی برای فردایی بهتر

گسترش پرینترهای سه بعدی در بحث صنعت به عنوان یک پیش نیاز تولید و تسریع کننده طراحی محصول فرصتی است که میتوان با استفاده از پتانسیل موجود در این فرآیند ، آن را به یک کسب و کار خدمات نمونه سازی سریع تبدیل نمود . هزینه اولیه پایین جهت تجهیز یک کارگاه خدمات پرینت سه بعدی میتواند نقطه قوت این کسب و کار باشد. مشتریان این خدمات شامل طیف وسیعی است که میتوان براساس نیاز صنعت به اختصار اشاره کرد. تولید کنندگان محصول - معماران - مجسمه سازان - طراحان صنعتی - طراحان - سازندگان زیورآلات - طلا سازان - ماکت سازان و ... گروههایی هستند که از خدمات نمونه سازی سریع و چاپ سه بعدی میتوانند استفاده کنند. میتوانید با بررسی طرح توجیهی اولیه ارائه شده در این بخش با توضیحات ارائه شده برای این طرح مانند پیش نیاز های راه اندازی کسب و کار، نحوه تبلیغات و بازاریابی، پیش بینی درآمد ها، تخمین هزینه ها و امکاناتی که شرکت برنا برای این کار نظر گرفته است آشنا شوید.

hero-house
فرصتی برای فردایی بهتر

گسترش پرینترهای سه بعدی در بحث صنعت به عنوان یک پیش نیاز تولید و تسریع کننده طراحی محصول فرصتی است که میتوان با استفاده از پتانسیل موجود در این فرآیند ، آن را به یک کسب و کار خدمات نمونه سازی سریع تبدیل نمود . هزینه اولیه پایین جهت تجهیز یک کارگاه خدمات پرینت سه بعدی میتواند نقطه قوت این کسب و کار باشد. مشتریان این خدمات شامل طیف وسیعی است که میتوان براساس نیاز صنعت به اختصار اشاره کرد. تولید کنندگان محصول - معماران - مجسمه سازان - طراحان صنعتی - طراحان - سازندگان زیورآلات - طلا سازان - ماکت سازان و ... گروههایی هستند که از خدمات نمونه سازی سریع و چاپ سه بعدی میتوانند استفاده کنند. میتوانید با بررسی طرح توجیهی اولیه ارائه شده در این بخش با توضیحات ارائه شده برای این طرح مانند پیش نیاز های راه اندازی کسب و کار، نحوه تبلیغات و بازاریابی، پیش بینی درآمد ها، تخمین هزینه ها و امکاناتی که شرکت ما برای این کار نظر گرفته است آشنا شوید.

کاربرد پرینتر های سه بعدی در صنایع مختلف

صنایع نظامی صنایع نظامی صنایع نظامی صنایع نظامی

صنایع فضایی صنایع فضایی صنایع فضایی صنایع فضایی

طلا و جواهر طلا و جواهر طلا و جواهر طلا و جواهر

معماری عمران صنعتی معماری عمران صنعتی معماری عمران صنعتی معماری عمران صنعتی

پرینتر سه بعدی در انیمیشن پرینتر سه بعدی در انیمیشن پرینتر سه بعدی در انیمیشن پرینتر سه بعدی در انیمیشن

پرینتر سه بعدی در پزشکی پرینتر سه بعدی در پزشکی پرینتر سه بعدی در پزشکی پرینتر سه بعدی در پزشکی

پرینتر سه بعدی در آموزش پرینتر سه بعدی در آموزش پرینتر سه بعدی در آموزش پرینتر سه بعدی در آموزش

پرینتر سه بعدی در آموزش پرینتر سه بعدی در آموزش پرینتر سه بعدی در آموزش پرینتر سه بعدی در آموزش

پرینتر سه بعدی  پرینتر سه بعدی در آموزش پرینتر سه بعدی در آموزش پرینتر سه بعدی در آموزش

پرینتر سه بعدی  پرینتر سه بعدی در آموزش پرینتر سه بعدی در آموزش پرینتر سه بعدی در آموزش

نقشه دفتر فنی مهندسی